Corona – Covid-19

Riktlinjer fr.o.m. 12 mars

Vi fortsätter att följa händelseutvecklingen och bevakar ev förändringar av rekommendationer från ansvariga myndigheter.
Har du barn i någon av våra grupper önskar vi att de stannar hemma om det har förkylningssymptom. Meddela er ledare om ni behöver vara hemma.

Allmän information

Ring 113 13 för allmän information om viruset eller läs på Folkhälsomyndighetens hemsida. Om du har symptom (feber, hosta eller luftvägsbesvär) och har varit i område med smittspridning eller träffat någon person med coronainfektion, ring 1177 för rådgivning.

Följande aktiviteter ställs in tills vidare:

Besök och andakter på äldreboenden
After Work och onsdagsträffar
Öppen förskola (Måndagar)

Bibelsamtal (måndagar) Bön för kyrkan (torsdagar)

Följande aktiviteter fortsätter vi med:

Gudstjänster kommer att fortsätta firas i kyrkan, med maxantal 50 besökare.

Vi kommer att försöka lägga ut vissa samlingar på youtube eller via facebook och möjligen streama gudstjänster, främst för att de i riskgrupperna ska kunna vara med på ett hörn. Det läggs då ut på vår facebooksida eller Carlskyrkans kanal på youtube.

Även scouter, körövningar och mindre träffar kommer fortsatt att hållas. Med extra försiktighetsåtgärder och noggrann hygien.

Kyrkan är öppen för ljuständning och samtal må-to kl 9-16.

Till dig med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga

Vi ber dig att du stannar hemma från kyrkans olika samlingar av hänsyn till våra riskgrupper. Behöver du samtal och stöd ring Mats Bohman, präst. 072-5391149.

Vi vädjar om att du tar dig tid till extra god handhygien.

Tvätta dina händer noga och undvik att klia dig i ögon och näsa då minskar du kraftigt risken att bli sjuk även för andra sjukdomar.
Vi i kyrkan kommer att vara extra noga med städning och handhygien.

Riktlinjer vid gudstjänster/samlingar, max 50 pers.

Vi hälsar på varandra vänligt, utan att ta varandra i hand.
Vid nattvardsgång:
Vi önskar varandra frid utan att ta i hand samt tar nattvard utan att dricka ur kalken. Utdelare kommer innan utdelning ha praktiserat noggrann handhygien.