För barn & unga

UngdomÖppna förskolan

Här samlas barn och föräldrar, mor- och farföräldrar och dagbarnvårdare för en gemensam stund tillsammans måndagar kl 9 – 12 i Carlskyrkans nedervåning. Vi fikar, sjunger, samtalar och leker.

Vårterminen startar måndag 20 januari.

Läs mer under ”träffpunkter”.

Babymassage

I den lilla gruppen lär du dig massera din baby. Under fikat samtalar vi om olika ämnen som rör massagen och föräldraskapet. Vi träffas vid 6 tillfällen. Grupperna startar kontinuerligt under terminen.

För information och anmälan, kontakta Laila Israelsson.

Kyrkans barntimmar – för 4-5 åringar

Vi träffas en onsdag i veckan kl 9-10.30 och börjar med en samling där vi berättar en bibelberättelse och sjunger tillsammans. Därefter följer skapande aktiviteter, lek, frukt och sagostund m.m. Vi har möjlighet att hämta och lämna barnen från förskolorna Grönstenen och Stengången vid behov. Barntimmebarnen erbjuds även att medverka i minst 1 gudstjänst med stora och små/termin.

Barntimmen har uppehåll denna termin.

Anmälan och frågor till Laila Israelsson eller via vårt anmälningsformulär.

Söndagspuzzel

Under gudstjänsterna finns det möjlighet för barnen att vara med på ”söndagspuzzel”! Vi börjar med en samling där vi oftast berättar en bibelberättelse, sjunger tillsammans och tänder ljus. Därefter följer skapande aktiviteter eller pyssel som hör ihop med dagens tema. Läs mer om detta under ”Gudstjänst och bön”.

Spårarscout för barn i åk 2-3 och Upptäckarscout för åk 4-5-6

Här får man lära sig att vara i naturen och använda sig av den genom att t.ex. lösa olika uppdrag. Vi jobbar i patruller (smågrupper) där samarbete och hänsyn till varandra är a och o. Alla Spårare får en egen scouthalsduk att fästa patrullmärken och terminsmärken på. Upptäckarna har skjortor. Vi pratar om scoutlagen och avslutar alltid med en andakt. Grupperna träffas samtidigt på måndagar kl 15.30-17. Ibland gör grupperna aktiviteter tillsammans. Scouterna medverkar i minst 1 gudstjänst med stora och små/termin.

Terminsstart måndag 27 januari

Anmälan och frågor till Matilde Burström,

Äventyrsscout åk. 6-8

Det är ännu inte klart hur scoutverksamheten ska se ut i höst eller om vi har möjlighet att ha alla grupper. Vi är i stort behov av ledare.

Ev. fortsätter vi som ifjol; träffas två gånger i månaden, en torsdagskväll kl 18-20 och en lördag kl 10-16.

Inriktning på samarbete, medbestämmande, hajk och läger.

Kontaktperson Matilde Burström

Kyrk-UG åk 7-9

På fredagar är källarvåningen öppen för ungdomar i ålder åk 7-9 mellan kl 19-22. Det är en planerad aktivitet varje kväll som man får ta del av.

 

 

KRIK åk 8 och uppåt (KRisten Idrotts Kontakt)

Vi sportar tillsammans och har även en andakt,  Läs mer: KRIK Umeå Östra

Kontaktperson Christoffer Lindberg

Körer

Sing It – en kör för barn från 6 år – åk 3. Övar på onsdagar kl. 15.15-16.15.

Vårterminen startar 21 januari

Kontakta Anette Olsson

Join Us – en kör för barn i åk 4-8. Övar på onsdagar kl. 15.30-16.40

Vårterminen startar 15 januari

Kontakta Elsa Rydin 070-588 58 12

Läs mer på vår musiksida