Kurser

Här kan du ta del av våra inplanerade kurser.
Det kommer att fyllas på med mer information allt eftersom.
Om du har några frågor angående våra kurser, kontakta Berith Sonning.
Mail: berith.sonning@svenskakyrkan.se

Våra kurser

Relationskurs - info

banner relationskursen 2017

Ingen kurs planerad vårterminen 2020

Det är en kurs både för er som levt länge i en relation som för er som står i början och vill lägga en stabil grund. Den vänder sig till er som lever i ett parförhållande, gifta eller sammanboende och tillför mycket såväl för kyrkvana som de de som inte har en kristen tro.
Att föreslå din partner att ni ska gå en relationskurs behöver inte innebära att det fungerar dåligt i relationen, ta det snarare som ett uttryck av kärlek och omsorg. ”Därför att du är så viktig för mig vill jag att vi prioriterar varandra, att vi två får gå ut, äta och få samtala med varandra om det som är viktigt i vår relation.”

Respekt för er är ett nyckelord. Vid övningar sitter ni med er partner och samtalar på tu man hand och det ni säger till varandra stannar där.

Kursen ger verktyg som ni kan fortsätta att använda er av hemmavid även efter kursens slut.

Kvällarnas upplägg: 18:00 mat, 18:40 Föredrag och övningar varvade med samtalsövningar i paren. Te/Kaffe under kvällen. Slut 20:30

Kostnad: 200 kr/par (övningshäften) + 50 kr mat/person och gång (30 för studenter)

För frågor och anmälan, kontakta Mats Bohman 090-200 27 63
Ange namn, hur länge ni varit ett par och om det är några speciella frågor ni vill få belysta och samtala om.

Tro, hopp & kärlek

Tro, hopp & kärlek
   
Ingen kurs planerad vårterminen 2020
Tre kurstillfällen 18-20.30
 TRO – tankar & grundvärderingar  
 HOPP – erfarenhet & känslor  
 KÄRLEK – beteende & handlingar  
Kursen vänder sig till dig som är sökare, vill fördjupa din tro eller bara vill veta mer.
Kursen präglas av en öppen hållning där alla frågor är välkomna.
En kurskväll:

18:00 Vi äter middag tillsammans.
18:45 Föredrag.
19:15 Kaffe/Te och samtal i smågrupper
Ett samtal där vi får reflektera över föredraget. Det präglas av öppenhet, där allas åsikter respekteras

20:30 Slut

Kostnad: 50 kr per tillfälle (mat)

För frågor och anmälan, kontakta Mats Bohman mats.bohman[at]
svenskakyrkan.se
   tel 072-5391149

Bönekurs - info

banner bönekurs

Om konsten att utvecklas i sin relation med Gud
en bönekurs för dig som vill lära dig mer om bön

Ingen kursstart inplanerad våren 2020

Tre kurstillfällen

En kurskväll:
18:00 Vi äter middag tillsammans.
18:45 Föredrag.
19:15 Kaffe/Te och samtal i smågrupper
Ett samtal där vi får reflektera över föredraget. Det präglas av öppenhet, där allas åsikter respekteras

20:30 Slut

Kostnad: 50 kr per tillfälle (mat)

För frågor, kontakta Mats Bohman mats.bohman[at]
svenskakyrkan.se
   tel 072-5391149

Alpha-kurs

 

Ingen kurs planerad vårterminen 2020
Kursen vänder sig till dig som är sökare, vill fördjupa din tro eller bara vill veta mer.
Kursen präglas av en öppen hållning där alla frågor är välkomna.
En kurskväll:

18:00 Vi äter middag tillsammans.
18:45 Film om kvällens tema.
19:15 Kaffe/Te och samtal i smågrupper
Ett samtal där vi får reflektera över filmen. Det präglas av öppenhet, där allas åsikter respekteras

20:30 Slut

Kostnad: 50 kr per tillfälle (mat) 30:- för studenter

Talangkurs - info

talangkursen 2015
 Ingen kurs planerad vårterminen 2020

Den här kursen vänder sig till dig som vill fundera över vem du är och på vilket sätt du kan göra skillnad både i kyrkan och i livet i övrigt. Den vill visa på det unika värde och den funktion Gud skapat dig till och hjälpa dig att upptäcka de gåvor som han gett dig.

Förutom det du får lära dig under kurskvällarna får du ett testmaterial som hjälp.

En kurskväll:
Vi äter tillsammans
Lyssnar till ett föredrag
Samtalar i små grupper. Samtalen präglas av öppenhet och respekt.

Kostnad: 50 kr/gång (mat)

För frågor, kontakta Berith Sonning 070-674 92 91, berith.sonning@gmail.com

 Så här har tidigare kursdeltagare tyckt om kursen:

”Jag har gjort flera olika personlighetstester förut, men aldrig ur ett perspektiv där ett tjänande för Gud står i fokus. Kursen satte igång många tankar och gav mig en knuff i rätt riktning, den både bekräftade det jag redan visste, men jag hittade också nya styrkor som jag inte varit så medveten om förut. Jag tycker att alla ska gå kursen. Den stärker ens självförtroende och gör en mer fokuserad”  Maria Tauson

”Kursen har hjälpt mig att mer konkret se vilka mina talanger är. Några visste jag om sedan innan, andra kom fram tydligare än de gjort tidigare. Kursen gav mig även inspiration till hur jag kan använda mina talanger.” Thomas Gillgren

 ”För mig var kursen viktig, den gav mig ny kunskap och mer tankar kring Guds gåvor. Jag behövde förstå att det är viktigt att fundera kring vad jag brinner för och vad jag vill göra för Guds familj. Finns det ett intresse att lära känna sig själv och söka vad Gud har gett för gåvor så är det en väldigt bra kurs.” Rebecka Israelsson

 

Föräldrakurs - info

föräldrakursen odaterad banner
Ingen kursstart planerad höstterminen 2018.

Ledarskapskurs - info

ledarskapskursen banner odaterad

Ingen kursstart planerad vårterminen 2020

en ledarskapskurs på kristen värdegrund.

Kursen vänder sig till dig som är aktiv i någon form av ledarskap eller ansvar eller funderar på att gå in i någon sådan uppgift och vill ge en ökad medvetenhet om hur vi påverkar och kan påverka oss själva och andra och vikten att själv vara ledd.

Vi kommer att tar fram lärdomar från bibliska exempel, och erbjuder redskap och verktyg som hjälp till att bättre ta vara på egna och andras resurser. Du kommer också få reflektera över värdegrundsfrågor.

Kursen är uppdelad på tre träffar med detta upplägg:

18:00 Mat, vi äter middag tillsammans.
18:45 Föredrag.
19:15 Kaffe/Te och samtal i smågrupper, ett samtal där vi får reflektera över föredraget. Det präglas av öppenhet, där allas åsikter respekteras men vi behöver inte hålla med varandra. Vi får prov-tänka och ändra oss när vi vill.
20:30 Slut

För dig som önskar finns möjlighet till ytterligare egen fördjupning mellan träffarna.
Kostnad: 50 kr per tillfälle (mat)

 

SparaSpara

SparaSpara