Social verksamhet

Besöksgruppen

Kvinna med kaffekopp
Många anledningar kan finnas till att man känner sig mer eller mindre ensam – det kan vara ålder, funktionshinder eller att man helt enkelt saknar släkt och vänner på orten. Är du själv eller någon du känner i behov av besök – välkommen att ta kontakt med Carlskyrkans besöksgrupp som gärna kommer på hembesök eller tar dig med ut.
Våra besök är helt kostnadsfria.

Kontakta Sara Sandström för mer information eller om du är intresserad av att själv ge lite av din tid till en medmänniska och vill engagera dig som volontär i denna grupp.

Öppen gemenskap

Carlskyrkan är en av Öppen Gemenskaps huvudmän och vi stöttar deras arbete både ekonomiskt och genom att enskilda medlemmar engagerar sig i deras arbete bland människor med alkohol/drog-relaterade problem.
Ta en titt på deras hemsida: Öppen gemenskap

Nätverket

Nätverket vill verka för att göra Carlsområdena och Gimonäs till ett så bra område som möjligt för våra barn och ungdomar, i skola och på fritid. Vi vill arbeta förebyggande, snabbt kunna ta tag i aktuella frågor och söker medel och resurser från kommun eller andra för detta arbete och ger information och seminarier för både vuxna och barn/ungdom.

I Nätverket upprätthåller vi kontakten mellan engagerade i området, stöttar varandra och samordnar våra gemensamma resurser. Idag består det framförallt av representanter från Carlshöjdsskolan, Carlskyrkan, GUIF, fritidsgården, representanter från samfälligheter och enskilda intresserade. Vi träffas en gång per månad för ett lunchmöte i Carlskyrkan