Träffpunkter

Onsdagsträffen – för pensionärer och daglediga

TräffpunkterVi fikar och sjunger tillsammans och samtalar om kristen tro med hjälp av kommande söndags texter.
Onsdagar kl 13-14.30 udda veckor med start 12 september och avslutning 5 december.

För mer info, kontakta Sara Sandström, tel. 090-2002766.

 

After work – Ett gott liv efter ditt yrkesverksamma liv

Du kanske är nybliven pensionär eller varit det länge, vill träffa andra människor, är intresserad av din hälsa, av att lyssna och samtala om frågor som rör en positiv pensionstid och att hantera ett gott åldrande på ett bra sätt – välkommen till After work!

Vi träffas tisdagar kl 12 -14 den 11 september, 23 oktober, 20 november och 11 december.

Vi äter palt i lugn och ro innan vi lyssnar på dagens gäst som berättar eller pratar om något som rör/ inspirerar till ett gott liv efter det yrkesverksamma livet.

Kostnad: 50 kr

Anmäl till sara.p.sandstrom@svenskakyrkan.se eller 090-2002766.

Frågor till Sara Sandström

Livsnära träffar – för långtidssjukskriva eller förtidspensionerade kvinnor

Här får du som långtidssjukskriven kvinna möjlighet att träffa andra i liknande situation. Målet är att varje träff ska kännas avspänd och lugn. Vi träffas varannan vecka och ägnar en stor del av tiden till samtal. Vi utgår oftast från någon bok. Vi börjar dock våra träffar med att äta lunch tillsammans. Då får vi möjlighet att stämma av hur läget är och vad som har hänt sedan vi sågs sist. Någon gång per termin träffas vi ibland någon extra gång för att medverka på en andakt på ett äldreboende eller skapa något tillsammans. Alla arbetar i sin egen takt och man kan känna sig fri att inte skapa något alls om man inte vill, utan bara vara en del av gemenskapen. Träffarna avslutas med en sång.

Terminskostnaden varierar beroende på vilka material som vi ska köpa in och hur ofta man är med på lunchen, men det brukar hamna någonstans kring 150-300 kr.

Anmälan och frågor till Sara Sandström, tel. 090-200 2766

Världens café

Detta är en mötesplats för alla nationaliteter, där vi får chans att träffa gamla och nya vänner från världens alla hörn.

Under hösten 2018 kommer vi att bjuda in till en middag, mer information kommer längre fram.

Frågor och anmälan till Sara Sandström

Temafrukost

En gång per termin har vi temafrukost. Då dukar vi upp en härlig frukost som vi äter tillsammans innan vi får ta del av en föreläsning av något slag.
Tema och gäst varierar, information kommer bl a ut i predikoturen och på vår hemsida några veckor innan.

Mer information om höstens temafrukost kommer längre fram.

 

Frågor till Sara Sandström

Öppen förskola

På öppna förskolan samlas barn upp till 5 år, föräldrar, mor- och farföräldrar och dagmammor för en gemensam stund tillsammans måndagar kl 9 – 12. Medan barnen leker får de vuxna möjlighet att prata med andra vuxna. Ungefär kl. 9.30 serveras det fika till självkostnadspris, där vi vuxna ges tillfälle att kort samtala kring något ämne. Därefter följer en sång- och rörelsestund inne i gympan. Sedan går vi in till andaktsrummet för en kort samling som innehåller sång, ljuständning, kort reflektion samt bön. För de som vill och kan (från ca. 3 år) finns det ett enklare pyssel som vi hjälps åt med. Öppna förskolan är öppen mellan kl. 9 och 12. Du kommer och går när det passar. Det finns möjlighet att värma medtagen mat i mikro.

Terminsstart 27 augusti 2018.
Har du frågor, kontakta Matilde Burström, tel. 090-200 2767