Träffpunkter

Onsdagsträffen – för pensionärer och daglediga

TräffpunkterVi fikar och sjunger tillsammans och samtalar om kristen tro.
Vid vissa tillfällen medverkar inbjudna gäster.
Onsdagar kl 13-14.30 jämna veckor med start 24 januari och avslutning 16 maj.

För mer info, kontakta Sara Sandström, tel. 090-2002766.

 

After work – Ett gott liv efter ditt yrkesverksamma liv

Du kanske är nybliven pensionär eller varit det länge, vill träffa andra människor, är intresserad av din hälsa, av att lyssna och samtala om frågor som rör en positiv pensionstid och att hantera ett gott åldrande på ett bra sätt – välkommen till After work!

Vi startar terminen med en frukost lördagen den 27 januari kl. 9-11.
Anmäl helst senast 25 januari (se nedan).

Sedan fortsätter vi att träffas tisdagar kl 12 -14 den 20 feb, 20 mars, 17 april och 15 maj.

Vi äter palt i lugn och ro innan vi lyssnar på dagens gäst som berättar eller pratar om något som rör/ inspirerar till ett gott liv efter det yrkesverksamma livet.

Kostnad: 50 kr

Anmäl till sara.p.sandstrom@svenskakyrkan.se eller 090-2002766.

Frågor till Sara Sandström

Livsnära träffar – för långtidssjukskriva eller förtidspensionerade kvinnor

Här får du som långtidssjukskriven kvinna möjlighet att träffa andra i liknande situation. Målet är att varje träff ska kännas avspänd och lugn. Vi träffas varannan vecka och ägnar en stor del av tiden till samtal. Vi utgår oftast från någon bok. Vi börjar dock våra träffar med att äta lunch tillsammans. Då får vi möjlighet att stämma av hur läget är och vad som har hänt sedan vi sågs sist. Någon gång per termin träffas vi ibland någon extra gång för att medverka på en andakt på ett äldreboende eller skapa något tillsammans. Alla arbetar i sin egen takt och man kan känna sig fri att inte skapa något alls om man inte vill, utan bara vara en del av gemenskapen. Träffarna avslutas med en sång.

Terminskostnaden varierar beroende på vilka material som vi ska köpa in och hur ofta man är med på lunchen, men det brukar hamna någonstans kring 150-300 kr.

Anmälan och frågor till Sara Sandström, tel. 090-200 2766

Världens café

Detta är en mötesplats för alla nationaliteter, där vi får chans att träffa gamla och nya vänner från världens alla hörn.

Vi träffas följande datum och tider:
torsdag 22 feb kl. 18.30-20 (fika och samtal)
torsdag 22 mars kl. 18.30-20 (fika och samtal)
lördag 5 maj (middag). Anmälan till sara.p.sandstrom@svenskakyrkan.se eller 090-2002766 senast 4 maj. Kostnad 50 kr/vuxen, 20 kr/barn, 30 kr/student.
torsdag 31 maj kl. 18.30-20 (fika och samtal)

Frågor och anmälan till Sara Sandström

Temafrukost

En gång per termin har vi temafrukost. Då dukar vi upp en härlig frukost som vi äter tillsammans innan vi får ta del av en föreläsning av något slag.
Tema och gäst varierar, information kommer bl a ut i predikoturen och på vår hemsida några veckor innan.

Vårens temafrukost blir lördagen den 2 juni kl. 9-11.
Tema: Stress- individuellt och i grupp.
Hur påverkas vi i det system vi är i. Effektiva och hälsobringande team. Gabriella Segerberg leg. sjuksköterska och gr KBT psykoterapeut.

Kostnad: 50 kr

Anmälan senast 1 juni till sara.p.sandstrom@svenskakyrkan.se eller 090-2002766.

Frågor till Sara Sandström

Öppen förskola

På öppna förskolan samlas barn upp till 5 år, föräldrar, mor- och farföräldrar och dagmammor för en gemensam stund tillsammans måndagar kl 9 – 12. Medan barnen leker får de vuxna möjlighet att prata med andra vuxna. Ungefär kl. 9.30 serveras det fika till självkostnadspris, där vi vuxna ges tillfälle att kort samtala kring något ämne. Därefter följer en sång- och rörelsestund inne i gympan. Sedan går vi in till andaktsrummet för en kort samling som innehåller sång, ljuständning, kort reflektion samt bön. För de som vill och kan (från ca. 3 år) finns det ett enklare pyssel som vi hjälps åt med. Öppna förskolan är öppen mellan kl. 9 och 12. Du kommer och går när det passar. Det finns möjlighet att värma medtagen mat i mikro.

Terminsslut 28 maj 2018.
Har du frågor, kontakta Matilde Burström, tel. 090-200 2767