Gudstjänst och bön

Nattvardsutdelande

 

Fr.o.m 29/11 2020 erbjuds gudstjänster genom att vi spelar in eller sänder digitalt via Carlskyrkans youtubekanal.

Just nu finns det möjlighet för max 8 personer att boka en plats för att vara gudstjänstbesökare när gudstjänsten sänds kl 11 på söndagar.

Boka via denna länk:

https://magnetevent.se/Event/gudstjanst-40944/

 

Gudstjänsten är hjärtat i församlingens liv – ett tillfälle att möta Gud, men också att dela gemenskap med varandra. Alla åldrar finns representerade och är välkomna och du behöver inte vara klädd på något speciellt sätt – vardagskläder går bra.

Vid alla gudstjänster finns där någon som hälsar dig välkommen när du kommer och delar ut en psalmbok och en agenda (ett programblad där man kan se vad som kommer att hända i gudstjänsten) Efter gudstjänsten serveras kyrkfika som du är välkommen att vara med på. Mycket av det praktiska i och kring gudstjänsterna sköts av olika värdgrupper.

I Carlskyrkan firar vi gudstjänst varje söndag kl 11 och ibland även på andra tider. Titta i högerkolumnen för att läsa det senaste programbladet.

Det finns tre huvudtyper av gudstjänster i Carlskyrkan

Gudstjänst

En vanlig söndagsgudstjänst innehåller sång, bön, textläsning från Bibeln och predikan. Predikan kan hållas både av präst och av lekmän och har till uppgift att länka bibeltexterna till det liv vi lever idag. Temat för gudstjänsten följer kyrkoårets texter.
Ca en gång i månaden är det gudstjänster med barnmedverkan

Mässa

När gudstjänstens namn slutar på –mässa betyder det att vi firar nattvard tillsammans. För övrigt följer den ungefär liknande ordning som en vanlig söndagsgudstjänst.

Temagudstjänst/temamässa

är gudstjänster med teman som inte ansluter till det vanliga kyrkoåret. Där tar vi upp saker som är aktuellt i tiden eller något annat som vi vill lyfta fram speciellt. Det kan handla om miljön, om bön, någon bibelbok som man vill fördjupa sig mer i – oftast har det anknytning till något av våra huvudmål.

Ta med barn till kyrkan

Vid alla gudstjänster går det bra att ta med barn. Vid gudstjänster kl 11 har vi ”barnens minuter” i början av gudstjänsten, ett budskap som är speciellt riktat till de små, varefter de är välkomna en trappa ned för ”Söndagspuzzel” medan gudstjänsten pågår.

Ca en gång i månaden är det gudstjänster med barnmedverkan också det  kl 11.

Söndagspuzzel är för barn 4 år och uppåt. Du som förälder väljer om du vill lämna ditt barn där och själv vara med på gudstjänsten, eller om du vill delta tillsammans med ditt barn hela eller delar av tiden.

Vid söndagsgudstjänster kl 18 erbjuds inga särskilda aktiviteter för barn.

Bön

Tankar om bönen

Gör er inga bekymmer utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan i Kristus, Jesus. Fil 4:6-7

Att få vara buren av andras böner och att få be för andra är en förmån och en gåva vi fått att vårda. Då vi nämner våra sorger, bekymmer, oro för en annan medmänniska så blir bördan lättare att bära. Då vi delar tacksamhet och glädjeämnen med andra så blir glädjen smittande till andra.

Låt Gud visa dig kärlek och omsorg och möta dina djupaste behov. Jesus sa: Bed så skall ni få, sök så skall ni finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas för er. Matt 7:7-8

I bönen påverkas även vi människor. Vi öppnar vårt inre för en andlig verklighet, för både själsligt och kroppsligt helande, för ett Guds ingripande. Vi får rätta perspektiv till tillvaron, på det som är viktigt och väsentligt.

All verksamhet i Carlskyrkan bärs av bön. Bönesamlingar sker Söndagar 10-10.45 (innan gudstjänsten)

Efter varje gudstjänst erbjuds förbön och samtal i avskildhet och även under pågående nattvardsfirande kan du få förbön i gudstjänsten. Har du något böneämne som du vill att vi ska be för så kan du lämna det i en böneskål i kyrkan eller gå till vårt böneformulär genom att klicka här!