Träffpunkter

Hösten 2021: Viss verksamhet pausas eller omformas pga Covid och omorganisering i arbetslaget.

 

Onsdagsträffen – för pensionärer och daglediga

 

TräffpunkterVi fikar och sjunger tillsammans och samtalar om kristen tro med hjälp av kommande söndags texter.
Onsdagar kl 13-14.30 from 29 sept

För anmälan och information, kontakta Karin Karlsson

070-230 05 63 karin-tk@hotmail.com

.

 

After work – Ett gott liv efter ditt yrkesverksamma liv

tre tisdagar i höst kl 12-14.30     Paltlunch och dagens gäst

28 sept   Tema: Sång som friskvård

26 okt      Tema: Kryssa lugnt! Anders Perstrand berättar om konsten att kontstruera korsord

30 nov     Tema: Skogslycka, Fotografen, författaren och journalist Rolf Segerstedt besöker oss och berättar bla om sin bok ”Skogslycka, tips för möten i skogens gläntor”

Välkommen att vara med! 

 

Du kanske är nybliven pensionär eller varit det länge, vill träffa andra människor, är intresserad av din hälsa, av att lyssna och samtala om frågor som rör en positiv pensionstid och att hantera ett gott åldrande på ett bra sätt – välkommen till After work!

(Vi äter palt i lugn och ro innan vi lyssnar på dagens gäst som berättar eller pratar om något som rör/ inspirerar till ett gott liv efter det yrkesverksamma livet.)

Kostnad: 50 kr

Anmäl till matilde.burstrom@svenskakyrkan.se

Frågor eller anmälan till Matilde Burström 090-2002767

Under 2020 spelades  det in fem After work-avsnitt på Youtube – sök ”Carlskyrkans kanal After work” så kommer de upp. Sara har en inledning och en avslutning och som föreläsning tipsas du om en videolänk på det aktuella temat. Gå gärna in och ta del av dessa!

 

Sitt- och balansgympa

måndagar kl 13.30-14.30

Kom och rör på kroppen och dela gemenskapen. Du blir varm, men inte svettig. Ta gärna med en vattenflaska (eller två om du vill ha hantlar).

 

Frågor och information; Laila Israelsson 090-2002768

 

 

Livsnära träffar – för långtidsjukskriva eller förtidspensionerade kvinnor

Här får du som långtidssjukskriven kvinna möjlighet att träffa andra i liknande situation. Målet är att varje träff ska kännas avspänd och lugn. Vi träffas varannan vecka och ägnar en stor del av tiden till samtal. Vi utgår oftast från någon bok. Vi börjar dock våra träffar med att äta lunch tillsammans. Då får vi möjlighet att stämma av hur läget är och vad som har hänt sedan vi sågs sist. Någon gång per termin träffas vi ibland någon extra gång för att medverka på en andakt på ett äldreboende eller skapa något tillsammans. Alla arbetar i sin egen takt och man kan känna sig fri att inte skapa något alls om man inte vill, utan bara vara en del av gemenskapen. Träffarna avslutas med en sång.

P g a Covid-19 sker våra träffar via videolänk.

Terminskostnaden varierar beroende på vilka material som vi ska köpa in och hur ofta man är med på lunchen, men det brukar hamna någonstans kring 150-300 kr.

Anmälan och frågor till  Laila Israelsson tel. 090-200 2768

Temafrukost

En gång per termin har vi temafrukost kl 9-11. Då dukar vi upp en härlig frukost som vi äter tillsammans innan vi får ta del av en föreläsning av något slag.
Tema och gäst varierar, information kommer bl a ut i predikoturen och på vår hemsida några veckor innan.

Det är i dagsläget oklart om när vi kan genomföra nästa temafrukost p g a
Covid-19. Mer information kommer längre fram.

Frågor och anmälan till Matilde Burström 090-2002767

Öppen förskola måndagar kl 9-12

Välkommen till Öppen Förskola i Carlskyrkan!

Vi håller till på Carlskyrkans nedre plan (hiss finns) måndagar kl 9-12.

Drop in och drop ut. Ingen föranmälan behövs.

Det finns möjlighet att köpa fika (mackor, frukt, kaffe/the/dryck) from kl 9.30 tom 10.30. Vi fikar tillsammans i allrummet och då finns möjlighet att vara med och prata kring ett aktuellt ämne i föräldraskapet som Matilde introducerar.

Sångstund vid 10.15. Ingen föranmälan behövs.

Vi fortsätter tänka på att hålla visst avstånd och har många rum vi kan sprida ut oss i.

Det finns även möjlighet att värma medhavd lunch om ni vill äta det innan ni går hem.

 

Kontakta gärna Matilde om du undrar något!

Har du frågor, kontakta Matilde Burström, tel. 090-200 2767