Tro & värderingar

TroCarlskyrkan vill visa vägen till en personlig, levande och växande tro på Jesus Kristus och alla är välkomna, inte minst du som inte känner dig färdig i din tro utan lite oreligiös och undrande. Grunden i vår verksamhet är övertygelsen om att Gud vill att alla människor ska bli räddade. Vi tror att Jesus är räddaren och befriaren och att församlingen är Kristi kropp, dvs att församlingsgemenskapen är Kristus synliggjord för människorna.

Lekmannainflytande, delaktighet och engagemang hos många frivilliga som arbetar tillsammans med de anställda är något som är kännetecknande för Carlskyrkan, välkommen att vara med! Vi har delat in vår vision i två delar, en grundvision som vi vill ska genomsyra allt vårt arbete och vår kyrka, och en inriktningsvision med tre huvudområden och tre mätbara mål. Inriktningsvisionen har vi valt att kalla ”Vision 2020”

Carlskyrkans grundvision

Vi vill vara en kyrka där människor

  • Finner tillhörighet och gemenskap
  • Kommer till tro på Jesus
  • Formas av Jesus och hans sätt att vara

Carlskyrkans slogan

Kom som du är! – ”Följ med och se” (Joh 1:46)

Vision 2020

Fokusområden:

Lärjungaträning – praktik och teori

Vi utvecklas i konsten att följa Jesus idag: att älska Gud, andra och sig själv.
Hur: Genom samtal och tillämpning av Jesus undervisning och till utsatta människor. (t.ex. ensamkommande flyktingbarn, asylsökande, Öppen Gemenskap, äldreboenden, gruppboenden m.m.) i arbete, i nära relationer, i vardag, kyrka.
Hur förvaltar vi på ett bra sätt vår kompetens, ekonomi, tid, energi?
Vi tillämpar att gå ut två och två. Pröva, och sen reflektera. Vad behöver vi lära oss mer av efter dessa erfarenheter?
Utvecklar hemmet som plats för omsorg och bön, inplanerad besökstid.

Vänskap – Bygger relationer ”Make friends”

Vi bygger vänskap, bjuder in och hem och träffas vid sidan om aktiviteter.
Hur: Samtala om detta, Temagudstjänster, Vän i Umeå, mindre planerad upptagen tid för planerad verksamhet, däremot upptagen med att odla vänskap där tro och liv delas, många hembesök, med bön.
Bärande fråga:Vem fattas oss nu? Vem tar/har kontakten med denne?

Socialt engagemang

Vi är observanta och ser, söker och stödjer de som är i utsatthet. Vi ser hur det globala och det lokala hänger ihop.
Hur: Som organisation finns vi med och stödjer och som individer bidrar vi allt utifrån vår förmåga.Bl.a. inom dessa områden: Sociala orättvisor, vårt klimat, jobbar för det mångkulturella, ensamkommande flyktingbarn, EU-migranter, asylsökande.
Stödjer arbetet i vänförsamlingen med föräldralösa barn m.m. och andra projekt vi står i.

Mätbara mål

  • Nysatsning på Tomtebo/Tavleliden. med en växande gemenskap på 50 medlemmar.
  • Utbyggd matsal (med matservering och café) och aktivitetsytor – för uthyrning och nya verksamheter.
  • Carlskyrkan har 200-250 medlemmar, 350 medlemmar som har fått ett medlemskors.
  • En utvecklad kommunikationsstrategi.
  • En ny språkgrupp är medlemmar och firar gudstjänster i Carlskyrkan på sitt språk.
  • I samverkan med Erikshjälpen och andra driver en Second hand butik.