Globala frågor

JordglobVi lever i en värld där det vi gör påverkar andra – långt borta och nära. Vad som sker långt borta kan påverka oss och våra livsvillkor och vad vi gör i vår del av världen påverkar människor långt borta.

I Carlskyrkan vill vi sträva efter en rättfärdigare värld med medvetenhet och praktisk handling för fattiga och utsatta människor runt vår jord, både genom olika former av biståndsprojekt men också genom att utmana varandra till en mer hållbar livsstil. Det handlar både om att minska konsumtionen och att påverka miljön genom val av uppvärmning, resande och matvanor.
I temagudstjänster och andra arrangemang vill vi lyfta fram och ge kunskap och inspiration till en förändrad livsstil.

Vi är engagerade i olika biståndsprojekt – under 2019 är det följande:

  • HIV/Aids och Päive Karlssons arbete i Tanzania (80.000 kr)
  • Svältkatastrofen i Etiopien (80.000 kr)
  • Sat 7- TV-program i Mellanöstern (insamlingsmål 40.000 kr)

Kontakta gärna Elisabeth Berhe tel 19 44 77 (hem) om du vill veta mer om vårt biståndsarbet och Mats Bohman om du är intresserad av miljö och livsstil