Gå direkt till textinnehållet

Tro och värderingar

Carlskyrkan vill visa vägen till en personlig, levande och växande tro på Jesus Kristus och alla är välkomna, inte minst du som inte känner dig färdig i din tro utan lite oreligiös och undrande.

Grunden för vår verksamhet är övertygelsen om att Gud älskar alla människor och vill befria och rädda oss. (1 Tim 2:4). Vi tror att Jesus är vägen till ett rikt och befriat liv (Joh. 10:10) Vi tror att räddningen är hos Jesus. (Apg 4:12) och att församlingen är Kristi kropp, dvs. att församlingsgemenskapen är Kristus synliggjord för människorna. Vi tror på en Gud som ger mod, kraft, kärlek och självbesinningen (1 Tim 2:7) och som kallar oss att vara Jesus lärjungar (Matt 28:18-20).

Vårt uppdrag kommer fram i det som beskrivs som Svenska kyrkans syfte med församlingsarbetet: ”Att allt arbete syftar till att människor ska komma till tro och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas, och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är ett stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift”
och på EFS framtidsutredning. ”EFS skall Uppmuntra och stödja personlig kristen tro, inspirera till andligt samtal och bibelbruk, erbjuda strukturer, skapa personligt engagemang för mission såväl globalt som lokalt, betona hela gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag, samt erbjuda strukturer, mötesplatser och former för detta.”

Vi vill därför inbjuda alla människor som vi möter i Carlskyrkan och i vår vardag till gemenskap med Jesus genom gemenskapen i församlingen (1 Joh 1:3). Vi vill vara en gemenskap som hjälper till att upptäcka, gestalta och fördjupa sin tro. Vi vill vara en kyrka som präglas av våra ledord. Hopp, Glädje och Mening.

Lekmannainflytande, delaktighet och engagemang hos många frivilliga som arbetar tillsammans med de anställda är något som är kännetecknande för Carlskyrkan, välkommen att vara med! Vi har delat in vår vision i två delar, en grundvision som vi vill ska genomsyra allt vårt arbete och vår kyrka, och en inriktningsvision med tre huvudområden och tre mätbara mål.

Inriktningsvisionen som vi jobbat med har vi valt att kalla ”Vision 2020”

CARLSKYRKANS GRUNDVISION

Vi vill vara en kyrka där människor

  • Finner tillhörighet och gemenskap
  • Kommer till tro på Jesus
  • Formas av Jesus och hans sätt att vara
CARLSKYRKANS SLOGAN

Kom som du är! – ”Följ med och se” (Joh 1:46)

VISION 2020, är i slutfas.

Vision 2025, är i process. Där vi tänker på 3 fokusområden.

  1. Bibelkunskapslyft

2. Modet att vara sårbar

3. Kyrkan som trygghetsplats

 

Fokusområden fram t.o.m. 2021

Lärjungaträning – praktik och teori

Vi utvecklas i konsten att följa Jesus idag: att älska Gud, andra och sig själv.
Hur: Genom samtal och tillämpning av Jesus undervisning och till utsatta människor. (t.ex. ensamkommande flyktingbarn, asylsökande, Öppen Gemenskap, äldreboenden, gruppboenden m.m.) i arbete, i nära relationer, i vardag, kyrka.
Hur förvaltar vi på ett bra sätt vår kompetens, ekonomi, tid, energi?
Vi tillämpar att gå ut två och två. Pröva, och sen reflektera. Vad behöver vi lära oss mer av efter dessa erfarenheter?
Utvecklar hemmet som plats för omsorg och bön, inplanerad besökstid.

Vänskap – Bygger relationer ”Make friends”

Vi bygger vänskap, bjuder in och hem och träffas vid sidan om aktiviteter.
Hur: Samtala om detta, Temagudstjänster, Vän i Umeå, mindre planerad upptagen tid för planerad verksamhet, däremot upptagen med att odla vänskap där tro och liv delas, många hembesök, med bön.
Bärande fråga:Vem fattas oss nu? Vem tar/har kontakten med denne?

Socialt engagemang

Vi är observanta och ser, söker och stödjer de som är i utsatthet. Vi ser hur det globala och det lokala hänger ihop.
Hur: Som organisation finns vi med och stödjer och som individer bidrar vi allt utifrån vår förmåga.Bl.a. inom dessa områden: Sociala orättvisor, vårt klimat, jobbar för det mångkulturella, ensamkommande flyktingbarn, EU-migranter, asylsökande.
Stödjer arbetet i vänförsamlingen med föräldralösa barn m.m. och andra projekt vi står i.

MÄTBARA MÅL
  • Nysatsning på Tomtebo/Tavleliden. med en växande gemenskap på 50 medlemmar.
  • Utbyggd matsal (med matservering och café) och aktivitetsytor – för uthyrning och nya verksamheter.
  • Carlskyrkan har 200-250 medlemmar, 350 medlemmar som har fått ett medlemskors.
  • En utvecklad kommunikationsstrategi.
  • En ny språkgrupp är medlemmar och firar gudstjänster i Carlskyrkan på sitt språk.
  • I samverkan med Erikshjälpen och andra driver en Second hand butik.
Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.