Organisation

OrganisationCarlskyrkan är i sin organisation en distriktskyrka i Ålidhems församling och en samarbetskyrka, där EFS missionsförening i Carlskyrkan har uppdraget att leda verksamheten och Carlskyrkans SALT-förening ansvarar för barn- och ungdomsarbetet.
Missionsföreningens årsmöte är kyrkans högsta beslutande organ, där tittar vi bakåt och utvärderar året som gått och tar beslut om kommande års verksamhet och ekonomi. Där väljs också missionsföreningens styrelse som planerar, leder och utvärderar verksamheten.
Under styrelsen finns utskott/arbetsgrupper som har ansvar för större eller mindre delar av kyrkans arbete:

Gudstjänster och vuxenundervisning – Verksamhetsutskottet
Värdgrupper – Värdgruppsansvariga
Diakoni och integration – Diakoniansvariga
Själavård – Själavårdsansvariga
Mission – Missionsansvariga
Bön och förbönstjänst – Bönansvariga
Barn- och ungdomsverksamhet – SALT (Barn och Unga i EFS)
Musikverksamhet – Musikutskottet
Information – Informationsutskottet
Skapande och utsmyckning – Dekor- och skapandegruppen
Fastighetsunderhåll, lokalvård och miljö – Fastighetsgruppen
Ekonomiarbete – Ekonomiutskottet
Ljud bild och tolkning – Ljud- och bildgruppen

För att kontakta de ansvariga i respektive grupp, gå in på vår kontaktsida

Inom dessa arbetsgrupper och utskott kan det finnas mindre arbetsgrupper som har ansvar för specifika uppgifter.

Till utskott och ansvarighetsgrupper;
Efter era samlingar fyll i era tack- och böneämnen här!
Klicka här för att komma till formuläret.