Kurser

Här kan du ta del av våra inplanerade kurser.
Det kommer att fyllas på med mer information allt eftersom.
Om du har några frågor angående våra kurser, kontakta Berith Sonning.
Mail: berith.sonning@svenskakyrkan.se

Våra kurser

Relationskurs - info

 

En möjlighet att vårda din relation tillsammans med din partner under 8 kvällar 

Hösten 2020:  20/10, 27/10, 17/11, 24/11

Våren 2021:  12/1, 19/1, 9/2, 16/2

En kortkurs som vänder sig till er som lever i ett parförhållande, gifta eller sammanboende.Kvällarna bygger på sammandrag och övningar ur kursmaterialet ”äktenskapskursen”. 

Respekt för er är ett nyckelord. Vid övningar sitter ni med er partner och samtalar på tu man hand och det ni säger till varandra stannar där. Kursen ger verktyg som ni kan fortsätta att använda er av hemmavid även efter kursens slut.

Den är riktad till par oavsett tro och livsåskådning man bär med sig. 

Tema under kvällarna: Bygg en god relation för livet, Konsten att kommunicera, Konflikthantering, Bra sex, Kärlek i praktisk handling, Förlåtelsens kraft, Föräldrar och svärföräldrar. 

Ledare och föreläsare: 

Mats och Christina Bohman. (Präst och distriktssköterska)

Plats: Carlskyrkan. Kvartsvägen 1.

Kostnad: 200 kronor/ par (Inkluderar övningshäfte och enkelt fika under kvällen)

För frågor och anmälan, kontakta Mats Bohman 090-200 27 63

Ange namn, hur länge ni varit ett par. Senast 16/10 Max antal:  c:a 12 par

Kan du inte delta i varje tillfälle är du också välkommen (samma avgift), och kan om ni vill ta en del övningar senare. 

Tro, hopp & kärlek

Tro, hopp & kärlek
   
Ingen kurs planerad vårterminen 2021
Tre kurstillfällen 18-20.30
 TRO – tankar & grundvärderingar  
 HOPP – erfarenhet & känslor  
 KÄRLEK – beteende & handlingar  
Kursen vänder sig till dig som är sökare, vill fördjupa din tro eller bara vill veta mer.
Kursen präglas av en öppen hållning där alla frågor är välkomna.
En kurskväll:

18:00 Vi äter middag tillsammans.
18:45 Föredrag.
19:15 Kaffe/Te och samtal i smågrupper
Ett samtal där vi får reflektera över föredraget. Det präglas av öppenhet, där allas åsikter respekteras

20:30 Slut

Kostnad: 50 kr per tillfälle (mat)

För frågor och anmälan, kontakta Mats Bohman mats.bohman[at]
svenskakyrkan.se
   tel 072-5391149

Bönekurs - info

Fördjupa ditt böneliv under 8 veckor – två versioner: på plats i kyrkan  eller digitalt!

tisdagar 18.00-19.30 med start den 6 april på plats i Carlskyrkan. Max 8 deltagare
onsdagar 18.00 – 19.00 med start 7 april – digitalt

Bönekursen är skapad av 24/7-rörelsens grundare Pete Greig. Den består av åtta filmavsnitt på vardera cirka 25-28 minuter och utgår ifrån bönen ”Fader Vår” som Jesus lärde sina lärjungar att be. Utifrån den bönen belyser Pete Greig olika aspekter av bön och hjälper oss växa både i praktik och insikt.

Vi ser filmavsnitten och samtalar sedan mindre grupper.

Kursledare: Mats Bohman och Berith Sonning

 

För frågor och anmälan, kontakta Mats Bohman mats.bohman[at]
svenskakyrkan.se
   tel 072-5391149

Du hittar länkarna på Carlskyrkans hemsidas första sida och Rutan om aktiviteter som kräver digitala anmälningar.

Där hittar du länken för onsdagarnas digitala bönekurs samt

längst ner på sidan. Kvällens avsnitt, den 7/4 klickar du på avsnitt 1. Varför be. och länken strax efter (Why Pray) Den ser du innan den digitala träffen.

Du som kommer på plats, behöver inte se avsnittet innan, det ser vi på plats.

 

Alpha-kurs

 

INGEN KURS VT 21

Kursen präglas av en öppen hållning där alla frågor är välkomna och vänder sig till dig som är sökare, vill fördjupa din tro eller bara vill veta mer.

En kurskväll:

Vi tittar på en film om kvällens tema.
Samtal i smågrupper
Ett samtal där vi får reflektera över filmen. Det präglas av öppenhet, där allas åsikter respekteras

Ingen kostnad

Talangkurs - info

talangkursen 2015
 Ingen kurs planerad vårterminen 2021

Den här kursen vänder sig till dig som vill fundera över vem du är och på vilket sätt du kan göra skillnad både i kyrkan och i livet i övrigt. Den vill visa på det unika värde och den funktion Gud skapat dig till och hjälpa dig att upptäcka de gåvor som han gett dig.

Förutom det du får lära dig under kurskvällarna får du ett testmaterial som hjälp.

En kurskväll:
Vi äter tillsammans
Lyssnar till ett föredrag
Samtalar i små grupper. Samtalen präglas av öppenhet och respekt.

Kostnad: 50 kr/gång (mat)

För frågor, kontakta Berith Sonning 070-674 92 91, berith.sonning@gmail.com

 Så här har tidigare kursdeltagare tyckt om kursen:

”Jag har gjort flera olika personlighetstester förut, men aldrig ur ett perspektiv där ett tjänande för Gud står i fokus. Kursen satte igång många tankar och gav mig en knuff i rätt riktning, den både bekräftade det jag redan visste, men jag hittade också nya styrkor som jag inte varit så medveten om förut. Jag tycker att alla ska gå kursen. Den stärker ens självförtroende och gör en mer fokuserad”  Maria Tauson

”Kursen har hjälpt mig att mer konkret se vilka mina talanger är. Några visste jag om sedan innan, andra kom fram tydligare än de gjort tidigare. Kursen gav mig även inspiration till hur jag kan använda mina talanger.” Thomas Gillgren

 ”För mig var kursen viktig, den gav mig ny kunskap och mer tankar kring Guds gåvor. Jag behövde förstå att det är viktigt att fundera kring vad jag brinner för och vad jag vill göra för Guds familj. Finns det ett intresse att lära känna sig själv och söka vad Gud har gett för gåvor så är det en väldigt bra kurs.” Rebecka Israelsson

 

Föräldrakurs - info

föräldrakursen odaterad banner
Ingen kursstart planerad vårterminen 2021

Ledarskapskurs - info

ledarskapskursen banner odaterad

Ingen kursstart planerad vårterminen 2021

en ledarskapskurs på kristen värdegrund.

Kursen vänder sig till dig som är aktiv i någon form av ledarskap eller ansvar eller funderar på att gå in i någon sådan uppgift och vill ge en ökad medvetenhet om hur vi påverkar och kan påverka oss själva och andra och vikten att själv vara ledd.

Vi kommer att tar fram lärdomar från bibliska exempel, och erbjuder redskap och verktyg som hjälp till att bättre ta vara på egna och andras resurser. Du kommer också få reflektera över värdegrundsfrågor.

Kursen är uppdelad på tre träffar med detta upplägg:

18:00 Mat, vi äter middag tillsammans.
18:45 Föredrag.
19:15 Kaffe/Te och samtal i smågrupper, ett samtal där vi får reflektera över föredraget. Det präglas av öppenhet, där allas åsikter respekteras men vi behöver inte hålla med varandra. Vi får prov-tänka och ändra oss när vi vill.
20:30 Slut

För dig som önskar finns möjlighet till ytterligare egen fördjupning mellan träffarna.
Kostnad: 50 kr per tillfälle (mat)

 

SparaSpara

SparaSpara